Vyberte stránku
Advokátní kancelář Maršálek & Žíla poskytuje komplexní právní služby více než osmi desítkám stálých klientů zejména v oborech korporátního práva, smluvního práva, nemovitostí, pracovního práva, sporné agendy a insolvenčního práva včetně incidenčních sporů. Naše kancelář se zaměřuje především na klienty podnikající na území České republiky se speciálním zaměřením na Zlínský kraj a prostřednictvím spolupracující advokátní kanceláře i na Slovensku. Mimoto kancelář úzce spolupracuje s externími odborníky ze specializovaných oborů auditu, daní, překladatelství a znaleckého zkoumání, a to především v oblasti transformací fyzických osob na korporace a v rámci fúzí a akvizic.
Klientela advokátní kanceláře zahrnuje široké spektrum podnikatelských subjektů s orientací zejména na střední podniky, malé podniky, mikropodniky, a rodinné firmy. Mezi klienty advokátní kanceláře se rovněž řadí řada obcí Valašska.
Advokátní kancelář Maršálek & Žíla je kolektivem deseti mladých právníků s průměrným věkem členů týmu (s ukončeným vysokoškolským magisterským vzděláním v oboru právo a právní věda) pod 32 let. K dnešnímu dni čítá celkový počet pracovníků advokátní kanceláře podílejících se na řešení právních záležitostí klientů a organizačně administrativního chodu kanceláře 15 osob, z toho, jak uvedeno výše, 10 právníků, 3 studenti právnických fakult na pozici právní asistent a 2 administrativní pracovníci. Co do počtu zaměstnanců jsme největší advokátní kanceláří/právní firmou ve Zlínském kraji.
Naši právníci pravidelně publikují odborné články a mimo jiné zajišťují pro specifické oblasti našich klientů soukromá interní školení určená pro vyšší a střední management. Klienti Advokátní kanceláře Maršálek & Žíla oceňují především individuální přístup našich právníků, operativní a flexibilní pracovní nasazení všech členů týmu a zejména kvalitní právní řešení.
Naše advokátní kancelář staví svoji práci na dlouhodobé spolupráci s klienty. Proto převážná část klientely je tvořena tzv. paušálními klienty, tedy klienty, kterým jsou na základě uzavřené smlouvy o poskytování právní pomoci poskytovány právní služby v dohodnutém rozsahu za dohodnutou paušální odměnu permanentně. Naší prioritou je osobní jednání s klienty včetně vyřizování běžné firemní agendy paušálních klientů v co možná nejkratší lhůtě od okamžiku předání věci, kdy běžná agenda je vyřizována prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Našim klientům se snažíme zabezpečit komfortní právní servis spočívající v aktivním jednání s jejich partnery, přípravou provozní dokumentace včetně nastavení systému dodavatelsko-odběratelských vztahů s cílem minimalizovat vznik sporů vyplývajících z nedostatečné kvality smluvní dokumentace. Nespornou výhodou paušálního zastupování pro klienta je, že má zabezpečen okamžitý přísun informací v případě vzniku problému.
V rámci balíčku služeb paušálního zastupování nabízíme našim klientům zejména následující právní služby: právní analýzy a právní stanoviska, příprava smluvní dokumentace a připomínky ke smlouvám, výzvy dlužníkům, sepis žalob (návrhů), zastupování u soudů a správních orgánů, jednání se smluvními partnery (protistranami v soudních, rozhodčích řízeních), oznamování změn právních předpisů (tzv. novelizace), sledování stavu dlužníků klienta, resp. převzatých pohledávek k řešení, z hlediska rizika možné insolvence, aj. Další výhodou paušálního zastupování je beze sporu možnost využívání unikátně dle našeho vlastního zadání zpracovaným systémem elektronické evidence správy případů – intranet.
Advokátní kancelář Maršálek & Žíla byla v pátém ročníku prestižní soutěže Právnická firma roku 2012, jejíž výsledky byly vyhlášeny 12. listopadu 2012 v prostorách pražského hotelu InterContinental za účasti zástupců předních advokátních kanceláří a osobností domácí justice, v kategorii Právnická firma roku pro regionální kancelář vyhlášena jako „velmi doporučovaná kancelář“ a zařadila se tak mezi pět vyznamenaných advokátních kanceláří se sídlem mimo Prahu. Tentýž úspěch kancelář zopakovala, a to když byla v pátém ročníku prestižní soutěže Právnická firma roku 2015, jejíž výsledky byly vyhlášeny 9. listopadu 2015 v prostorách pražského hotelu International Prague za účasti zástupců předních advokátních kanceláří a osobností české justice, v kategorii Právnická firma roku pro regionální kancelář vyhlášena jako „velmi doporučovaná kancelář“ a zařadila se tak mezi šest vyznamenaných advokátních kanceláří se sídlem mimo Prahu. Advokátní kancelář je rovněž pravidelně součástí sborníku Významné advokátní kanceláře České republiky.