Vyberte stránku

V preferovaných právních oblastech jsme v období 1.8.2017 až 31.7.2018 vykázali tyto statistiky:

Právo obchodních společností včetně fúzí a akvizic
Právní poradenství v oblasti korporátního práva patří mezi tradiční součásti našich služeb a zahrnuje poskytování komplexních právních služeb pro jednotlivé obory (tedy komplexní problematiku korporátního práva dle zákona o obchodních společnostech a družstvech, a všechny typy přeměn dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev). V rozhodném období jsme úspěšně realizovali celkem 55 korporátních změn, dvě rozdělení formou odštěpení (sloučení a se vznikem nové společnosti), a čtyři úspěšné procesy squeeze out. Hodnota všech transakcí v oblasti korporátního práva činila celkem 220.167.320,- Kč.
Pracovní právo
V rozhodném období jsme pro klienty naší advokátní kanceláře připravili všechny typy právních jednání souvisejících s pracovně-právní agendou a připravili a revidovali několik desítek dokumentů souvisejících s přidělením zaměstnanců agentury práce k výkonu práce u uživatele, jako jsou rámcové či dílčí dohody o dočasném přidělení a pokyny k dočasnému přidělení.
Řešení sporů, arbitráže, spory o majetek, insolvenční řízení
V rozhodném období jsme v zastoupení klientů převzali právní zastoupení klientů ve 492 právních sporech. Součet vymáhaných částek v těchto sporech činí cca 32.500.000,- Kč. V rozhodném období jsme podali 285 návrhů na nařízení exekuce pro zaplacení nároků v celkové výši přesahující 16.750.000,- Kč.
Naše AK podala v rozhodném období celkem 10 insolvenčních návrhů. Dále jsme podali v zastoupení klientů 46 přihlášek pohledávek v celkové výši 25.000.000,- Kč.
Právní vztahy k nemovitostem
V rozhodném období naše advokátní kancelář připravovala a úspěšně realizovala cca 338 kupních smluv, jejichž předmětem byl převod vlastnického práva k nemovitostem (nemovitým věcem) zapsaným v katastru nemovitostí s celkovou hodnotou převáděných nemovitých věcí převyšující 336.334.000,- Kč. Pro klienty jsme dále připravili dvě smlouvy o právu stavby a přibližně 70 právních jednání o právu nájmu.
Ostatní
Pro naše klienty jsme dále v rozhodné době připravili přibližně více než 8.300 dokumentů (smlouvy, prohlášení, právní analýzy, apod.) a vyjádření ke specifickým úkolům, a to ve všech oborech práva napříč celým právním řádem České republiky.